header-image

Hur värdering av fastighet på Mallorca går till 15 september 2017

Inför köp eller försäljning av en fastighet finns det en del viktiga saker att känna till. Här ger vi information kring värdering och de kriterier som är viktiga att känna till.

Att ge sig på att köpa eller sälja en fastighet utan en korrekt värdering, kan bli mycket kostsamt oavsett om du är köpare eller säljare. Värderingen ligger också till grund för belåning, och därför är det mycket viktigt att denna värdering görs av sakkunnig värderingsman.

Utan en korrekt utförd värdering är det lätt att man låter priset styras av fel faktorer. Även om den personliga känslan givetvis är mycket betydelsefull, så handlar det trots allt om en stor investering. Därför är det mycket viktigt att priset blir bestämt utifrån rätt kriterier.

Innan värderingen kan påbörjas, kommer värderingsmannen kontrollera så att allt är i ordning enligt fastighetsregistret. Det kommer också att ske kontroll av det tidigare köpeavtalet, så att det inte föreligger några oegentligheter. Därefter är det klart att sätta igång med värderingen. Nu kommer värderingsmannen att analysera marknaden för liknande fastigheter, och slutligen är det dags för ett personligt besök.

Så vad tittar den sakkunnige värderingsmannen främst på vid besöket?

En av de viktigaste faktorerna vid värdering är husets boyta, antal rum och badrum samt den övergripande planlösningen. Husets allmänna tillstånd är också av yttersta vikt, och här gör man en bedömning av gjorda renoveringar, och kommande behov av upprustning. Husets ålder spelar här en ganska stor roll, för även en äldre fastighet kan få en relativt hög bedömning beroende på eventuellt arkitektoniskt värde, och den extra charm som det kan skapa.

Läs mer: Expertråd vid försäljning av fastighet

Därefter görs en bedömning av vilket byggnadsmaterial huset är byggt av, och hur underhållskrävande detta är. Vid detta moment kommer värderingsmannen också kontrollera om huset genomgått och blivit godkänt vid en teknisk besiktning.

Andra omständigheter som har betydande inverkan på värdering och prissättning är fastighetens placering och läge. Avgörande faktorer här är exempelvis om huset ligger i ett lugnt område eller nära vägar eller annat som kan störa. Här påverkar ju också närhet till service och allmänna kommunikationer. De flesta vill ju antingen ha närhet till service som affär med mera, eller att på ett enkelt sätt kunna ta sig till denna service. Närheten till sportarenor, parker eller andra rekreationsområden påverkar också. Underskatta heller inte värdet av hur ljus och luftig bostaden ter sig. Naturligt ljus är givetvis alltid att föredra, men addera gärna till belysning där det går.

Slutligen gör man bedömning av de bekvämligheter som följer med i köpet. Finns det till exempel luftkonditionering och värmesystem påverkar detta värderingen, likaså om det finns tillgång till hiss eller pool. All övrig extra utrustning som ingår vid köpet, kan givetvis också addera ett mervärde till fastigheten.

När du nu vet hur värderingen går till, och vad det är värderingsmannen bygger sin bedömning på, är du på alla sätt förberedd på vad som väntar. Detta gäller oavsett om du står i begrepp att köpa eller sälja en fastighet på Mallorca.

// Dani på Balearic Properties

Kategorier:

Taggar:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *